SPOKES for e-bikes
Powierzchnia czołowa

Powierzchnie czołową pojazdu określa się jako rzut obrysu pojazdu na płaszczyznę prostopadłą do osi pojazdu w metrach kwadratowych. Średnia wartość powierzchni czołowej dla rowerzysty to 0,46m2.

 

powierzchnia.jpg

 

Powierzchnia czołowa zaczyna mieć duży wpływ na zasięg roweru elektrycznego przy prędkościach powyżej 25 km/h. Czynnik ten można podczas jazdy zmniejszyć przyjmując pozycję kolarską.